Wednesday, 19 March 2014

thumbnail

Quá trình xây ngôi nhà của Steve Areen

 Được người bạn cho miếng đất ở giữa vườn xoài, anh Steve Areen tự mình xây ngôi nhà trong 6 tuần với tổng chi phí 9.000 USD.


xd1-2.jpg
xd1-4.jpg
xd1-9.jpg
xd1-3.jpg
xd1-6.jpg
xd1-7.jpg
xd1-8.jpg
Theo Vnexpress

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

Đọc nhiều